Ergebnisse 2015/2016

Ergebnisse 2015/2016

ATV Volkmarsdorf 90 I BSV StOV Leipzig e.V. BSV StOV Leipzig e.V. L.E. Volleys VII TSG Markkleeberg von 1903 IV TSG Markkleeberg von 1903 V TuS Leipzig-Mockau I TuS Leipzig-Mockau I VfA Motor Leipzig I VfA Motor Leipzig I
ATV Volkmarsdorf 90 I 2:0 ATV Volkmarsdorf 90 I vs BSV StOV Leipzig e.V.
Di, 08.12.2015 19:00
SH Torgauer Straße Leipzig
0:2 ATV Volkmarsdorf 90 I vs L.E. Volleys VII
Fr, 27.11.2015 18:30
SH Hannoversche Straße Leipzig
0:2 ATV Volkmarsdorf 90 I vs TSG Markkleeberg von 1903 V
Di, 08.12.2015 19:00
SH Torgauer Straße Leipzig
2:1 ATV Volkmarsdorf 90 I vs VfA Motor Leipzig I
Di, 10.11.2015 19:00
SH Torgauer Straße Leipzig
BSV StOV Leipzig e.V. BSV StOV Leipzig e.V. 0:2 BSV StOV Leipzig e.V. vs ATV Volkmarsdorf 90 I
Fr, 27.11.2015 18:30
SH Hannoversche Straße Leipzig
0:2 BSV StOV Leipzig e.V. vs L.E. Volleys VII
Fr, 27.11.2015 18:30
SH Hannoversche Straße Leipzig
0:2 BSV StOV Leipzig e.V. vs TSG Markkleeberg von 1903 V
Di, 08.12.2015 19:00
SH Torgauer Straße Leipzig
0:2 BSV StOV Leipzig e.V. vs TuS Leipzig-Mockau I
Fr, 09.10.2015 18:30
SH Hannoversche Straße Leipzig
0:2 BSV StOV Leipzig e.V. vs VfA Motor Leipzig I
Mi, 02.03.2016 19:00
SH Markkleeberg
L.E. Volleys VII 2:0 L.E. Volleys VII vs BSV StOV Leipzig e.V.
Mo, 11.01.2016 18:30
SH Wittenberger Straße
2:0 L.E. Volleys VII vs TSG Markkleeberg von 1903 IV
Fr, 15.04.2016 18:30
SH Stöckelstraße Leipzig
2:0 L.E. Volleys VII vs TSG Markkleeberg von 1903 V
Mo, 14.03.2016 18:30
SH Wittenberger Straße
2:0 L.E. Volleys VII vs TuS Leipzig-Mockau I
Do, 03.03.2016 19:00
SH Markkleeberg
2:0 L.E. Volleys VII vs VfA Motor Leipzig I
Mo, 14.03.2016 18:30
SH Wittenberger Straße
TSG Markkleeberg von 1903 IV 2:0 TSG Markkleeberg von 1903 IV vs ATV Volkmarsdorf 90 I
Mi, 16.03.2016 19:00
SH Markkleeberg
1:2 TSG Markkleeberg von 1903 IV vs BSV StOV Leipzig e.V.
Mi, 02.03.2016 19:00
SH Markkleeberg
1:2 TSG Markkleeberg von 1903 IV vs TSG Markkleeberg von 1903 V
Mo, 23.11.2015 20:15
SH Kantatenweg Leipzig
1:2 TSG Markkleeberg von 1903 IV vs TuS Leipzig-Mockau I
Mi, 16.03.2016 19:00
SH Markkleeberg
2:0 TSG Markkleeberg von 1903 IV vs VfA Motor Leipzig I
Mi, 02.03.2016 19:00
SH Markkleeberg
TSG Markkleeberg von 1903 V 2:0 TSG Markkleeberg von 1903 V vs ATV Volkmarsdorf 90 I
Do, 08.10.2015 19:00
SH Markkleeberg
2:0 TSG Markkleeberg von 1903 V vs BSV StOV Leipzig e.V.
Fr, 13.11.2015 18:30
SH Stöckelstraße Leipzig
1:2 TSG Markkleeberg von 1903 V vs L.E. Volleys VII
Do, 03.03.2016 19:00
SH Markkleeberg
2:1 TSG Markkleeberg von 1903 V vs TSG Markkleeberg von 1903 IV
Do, 08.10.2015 19:00
SH Markkleeberg
2:1 TSG Markkleeberg von 1903 V vs TuS Leipzig-Mockau I
Do, 03.03.2016 19:00
SH Markkleeberg
2:1 TSG Markkleeberg von 1903 V vs VfA Motor Leipzig I
Mo, 14.03.2016 18:30
SH Wittenberger Straße
TuS Leipzig-Mockau I TuS Leipzig-Mockau I 2:0 TuS Leipzig-Mockau I vs ATV Volkmarsdorf 90 I
Mi, 16.03.2016 19:00
SH Markkleeberg
2:1 TuS Leipzig-Mockau I vs BSV StOV Leipzig e.V.
Fr, 13.11.2015 18:30
SH Stöckelstraße Leipzig
0:2 TuS Leipzig-Mockau I vs L.E. Volleys VII
Fr, 15.04.2016 18:30
SH Stöckelstraße Leipzig
2:0 TuS Leipzig-Mockau I vs TSG Markkleeberg von 1903 IV
Fr, 15.04.2016 18:30
SH Stöckelstraße Leipzig
1:2 TuS Leipzig-Mockau I vs TSG Markkleeberg von 1903 V
Fr, 13.11.2015 18:30
SH Stöckelstraße Leipzig
2:1 TuS Leipzig-Mockau I vs VfA Motor Leipzig I
Fr, 09.10.2015 18:30
SH Hannoversche Straße Leipzig
VfA Motor Leipzig I VfA Motor Leipzig I 2:1 VfA Motor Leipzig I vs ATV Volkmarsdorf 90 I
Mo, 11.01.2016 20:15
SH Kantatenweg Leipzig
0:2 VfA Motor Leipzig I vs L.E. Volleys VII
Di, 10.11.2015 19:00
SH Torgauer Straße Leipzig
2:0 VfA Motor Leipzig I vs TSG Markkleeberg von 1903 IV
Mo, 23.11.2015 20:15
SH Kantatenweg Leipzig
0:2 VfA Motor Leipzig I vs TSG Markkleeberg von 1903 V
Mo, 23.11.2015 20:15
SH Kantatenweg Leipzig
0:2 VfA Motor Leipzig I vs TuS Leipzig-Mockau I
Mo, 11.01.2016 20:15
SH Kantatenweg Leipzig

Impressum Datenschutz