Bezirksklasse Dresden

Bezirksklasse Dresden

Bezirksklasse Frauen Staffel Ost

Dresdner SSV V Post SV Dresden IV Post SV Dresden IV SV Blau-Gelb Stolpen I SV Blau-Gelb Stolpen I SV Motor Mickten III SV TuR Dresden SV TuR Dresden TSV 1886 Lichtenberg I TSV 1886 Lichtenberg I USV TU Dresden III VC Dresden VfL Pirna- Copitz 07 VfL Pirna- Copitz 07
Dresdner SSV V 23.11. Dresdner SSV V vs Post SV Dresden IV
Sa, 23.11.2019 14:00
Sportschulzentrum Dresden
26.04. Dresdner SSV V vs SV Blau-Gelb Stolpen I
So, 26.04.2020 09:30
Sporthalle Gymnasium Bürgerwiese
14.12. Dresdner SSV V vs SV Motor Mickten III
Sa, 14.12.2019 14:00
SH 4. Grundschule
26.04. Dresdner SSV V vs SV TuR Dresden
So, 26.04.2020 09:30
Sporthalle Gymnasium Bürgerwiese
23.11. Dresdner SSV V vs USV TU Dresden III
Sa, 23.11.2019 14:00
Sportschulzentrum Dresden
18.01. Dresdner SSV V vs VC Dresden
Sa, 18.01.2020 09:30
Sportschulzentrum Dresden
09.02. Dresdner SSV V vs VfL Pirna- Copitz 07
So, 09.02.2020 09:30
SH Gymnasium MAN
Post SV Dresden IV Post SV Dresden IV 29.02. Post SV Dresden IV vs Dresdner SSV V
Sa, 29.02.2020 10:00
SH Romain-Rolland-Gymnasium Dresden
01.02. Post SV Dresden IV vs SV Blau-Gelb Stolpen I
Sa, 01.02.2020 14:00
SH 107. Mittelschule Dresden
09.11. Post SV Dresden IV vs SV Motor Mickten III
Sa, 09.11.2019 14:00
Hans-Erlwein-Gymnasium
01.02. Post SV Dresden IV vs TSV 1886 Lichtenberg I
Sa, 01.02.2020 14:00
SH 107. Mittelschule Dresden
26.04. Post SV Dresden IV vs USV TU Dresden III
So, 26.04.2020 09:30
Sporthalle Gymnasium Bürgerwiese
09.11. Post SV Dresden IV vs VfL Pirna- Copitz 07
Sa, 09.11.2019 14:00
Hans-Erlwein-Gymnasium
SV Blau-Gelb Stolpen I SV Blau-Gelb Stolpen I 09.11. SV Blau-Gelb Stolpen I vs Dresdner SSV V
Sa, 09.11.2019 14:00
SH Grund- und Oberschule Stolpen
18.01. SV Blau-Gelb Stolpen I vs Post SV Dresden IV
Sa, 18.01.2020 14:00
SH Grund- und Oberschule Stolpen
23.11. SV Blau-Gelb Stolpen I vs SV Motor Mickten III
Sa, 23.11.2019 09:30
Sporthalle Gymnasium Bürgerwiese
26.04. SV Blau-Gelb Stolpen I vs SV TuR Dresden
So, 26.04.2020 09:30
Sporthalle Gymnasium Bürgerwiese
09.11. SV Blau-Gelb Stolpen I vs TSV 1886 Lichtenberg I
Sa, 09.11.2019 14:00
SH Grund- und Oberschule Stolpen
29.03. SV Blau-Gelb Stolpen I vs USV TU Dresden III
So, 29.03.2020 09:30
SH Grund- und Oberschule Stolpen
29.03. SV Blau-Gelb Stolpen I vs VC Dresden
So, 29.03.2020 09:30
SH Grund- und Oberschule Stolpen
29.02. SV Blau-Gelb Stolpen I vs VfL Pirna- Copitz 07
Sa, 29.02.2020 14:00
MoMi - Sportcenter
SV Motor Mickten III 28.03. SV Motor Mickten III vs Dresdner SSV V
Sa, 28.03.2020 14:00
offen
26.04. SV Motor Mickten III vs Post SV Dresden IV
So, 26.04.2020 09:30
Sporthalle Gymnasium Bürgerwiese
29.02. SV Motor Mickten III vs SV Blau-Gelb Stolpen I
Sa, 29.02.2020 14:00
MoMi - Sportcenter
02.02. SV Motor Mickten III vs SV TuR Dresden
So, 02.02.2020 10:00
MoMi - Sportcenter
26.01. SV Motor Mickten III vs TSV 1886 Lichtenberg I
So, 26.01.2020 09:30
SH Gymnasium MAN
26.04. SV Motor Mickten III vs USV TU Dresden III
So, 26.04.2020 09:30
Sporthalle Gymnasium Bürgerwiese
02.02. SV Motor Mickten III vs VC Dresden
So, 02.02.2020 10:00
MoMi - Sportcenter
29.02. SV Motor Mickten III vs VfL Pirna- Copitz 07
Sa, 29.02.2020 14:00
MoMi - Sportcenter
SV TuR Dresden SV TuR Dresden 14.12. SV TuR Dresden vs Dresdner SSV V
Sa, 14.12.2019 14:00
SH 4. Grundschule
29.03. SV TuR Dresden vs Post SV Dresden IV
So, 29.03.2020 09:30
Sporthalle Schiller-Gymnasium Pirna
14.12. SV TuR Dresden vs SV Motor Mickten III
Sa, 14.12.2019 14:00
SH 4. Grundschule
24.11. SV TuR Dresden vs TSV 1886 Lichtenberg I
So, 24.11.2019 11:00
SH 4. Grundschule
10.11. SV TuR Dresden vs VC Dresden
So, 10.11.2019 09:30
SH Gymnasium MAN
24.11. SV TuR Dresden vs VfL Pirna- Copitz 07
So, 24.11.2019 11:00
SH 4. Grundschule
TSV 1886 Lichtenberg I TSV 1886 Lichtenberg I 28.03. TSV 1886 Lichtenberg I vs Dresdner SSV V
Sa, 28.03.2020 14:00
offen
14.12. TSV 1886 Lichtenberg I vs Post SV Dresden IV
Sa, 14.12.2019 14:00
SH 93. Grundschule
01.02. TSV 1886 Lichtenberg I vs SV Blau-Gelb Stolpen I
Sa, 01.02.2020 14:00
SH 107. Mittelschule Dresden
28.03. TSV 1886 Lichtenberg I vs SV Motor Mickten III
Sa, 28.03.2020 14:00
offen
08.03. TSV 1886 Lichtenberg I vs SV TuR Dresden
So, 08.03.2020 09:30
SH Gymnasium MAN
08.03. TSV 1886 Lichtenberg I vs USV TU Dresden III
So, 08.03.2020 09:30
SH Gymnasium MAN
14.12. TSV 1886 Lichtenberg I vs VC Dresden
Sa, 14.12.2019 14:00
SH 93. Grundschule
USV TU Dresden III 09.02. USV TU Dresden III vs Dresdner SSV V
So, 09.02.2020 09:30
SH Gymnasium MAN
15.12. USV TU Dresden III vs SV Blau-Gelb Stolpen I
So, 15.12.2019 09:30
Sporthalle Schiller-Gymnasium Pirna
26.01. USV TU Dresden III vs SV Motor Mickten III
So, 26.01.2020 09:30
SH Gymnasium MAN
08.03. USV TU Dresden III vs SV TuR Dresden
So, 08.03.2020 09:30
SH Gymnasium MAN
26.01. USV TU Dresden III vs TSV 1886 Lichtenberg I
So, 26.01.2020 09:30
SH Gymnasium MAN
29.03. USV TU Dresden III vs VC Dresden
So, 29.03.2020 09:30
SH Grund- und Oberschule Stolpen
09.02. USV TU Dresden III vs VfL Pirna- Copitz 07
So, 09.02.2020 09:30
SH Gymnasium MAN
VC Dresden 29.02. VC Dresden vs Dresdner SSV V
Sa, 29.02.2020 10:00
SH Romain-Rolland-Gymnasium Dresden
29.02. VC Dresden vs Post SV Dresden IV
Sa, 29.02.2020 10:00
SH Romain-Rolland-Gymnasium Dresden
23.11. VC Dresden vs SV Blau-Gelb Stolpen I
Sa, 23.11.2019 09:30
Sporthalle Gymnasium Bürgerwiese
23.11. VC Dresden vs SV Motor Mickten III
Sa, 23.11.2019 09:30
Sporthalle Gymnasium Bürgerwiese
02.02. VC Dresden vs SV TuR Dresden
So, 02.02.2020 10:00
MoMi - Sportcenter
26.04. VC Dresden vs TSV 1886 Lichtenberg I
So, 26.04.2020 09:30
Sporthalle Gymnasium Bürgerwiese
26.04. VC Dresden vs VfL Pirna- Copitz 07
So, 26.04.2020 09:30
Sporthalle Gymnasium Bürgerwiese
VfL Pirna- Copitz 07 VfL Pirna- Copitz 07 29.03. VfL Pirna- Copitz 07 vs Post SV Dresden IV
So, 29.03.2020 09:30
Sporthalle Schiller-Gymnasium Pirna
15.12. VfL Pirna- Copitz 07 vs SV Blau-Gelb Stolpen I
So, 15.12.2019 09:30
Sporthalle Schiller-Gymnasium Pirna
09.11. VfL Pirna- Copitz 07 vs SV Motor Mickten III
Sa, 09.11.2019 14:00
Hans-Erlwein-Gymnasium
29.03. VfL Pirna- Copitz 07 vs SV TuR Dresden
So, 29.03.2020 09:30
Sporthalle Schiller-Gymnasium Pirna
26.04. VfL Pirna- Copitz 07 vs TSV 1886 Lichtenberg I
So, 26.04.2020 09:30
Sporthalle Gymnasium Bürgerwiese
15.12. VfL Pirna- Copitz 07 vs USV TU Dresden III
So, 15.12.2019 09:30
Sporthalle Schiller-Gymnasium Pirna
18.01. VfL Pirna- Copitz 07 vs VC Dresden
Sa, 18.01.2020 09:30
Sportschulzentrum Dresden

Impressum