Bezirksklasse Chemnitz Männer Ost

Bezirksklasse Chemnitz Männer Ost

Bezirksklasse Männer Staffel Ost

Darstellungsart: Ergebnisse Zuschauerstatistik

1. VV Freiberg Chemnitzer PSV I Chemnitzer PSV I SG Zschopau/Harthau SSV 1863 Sayda SSV 1863 Sayda SSV Chemnitz I Si-Volleys TSV Flöha 1848 TuS Ebersdorf
1. VV Freiberg 2:3 1. VV Freiberg vs Chemnitzer PSV I
Sa, 25.11.2017 14:00
Heubnerhalle
3:0 1. VV Freiberg vs SG Zschopau/Harthau
Sa, 14.04.2018 14:00
Heubnerhalle
3:0 1. VV Freiberg vs SSV 1863 Sayda
Sa, 20.01.2018 14:00
Heubnerhalle
3:0 1. VV Freiberg vs SSV Chemnitz I
Sa, 25.11.2017 14:00
Heubnerhalle
2:3 1. VV Freiberg vs Si-Volleys
Sa, 20.01.2018 14:00
Heubnerhalle
3:0 1. VV Freiberg vs TSV Flöha 1848
Sa, 07.04.2018 14:00
Heubnerhalle
3:0 1. VV Freiberg vs TuS Ebersdorf
So, 04.03.2018 11:00
Heubnerhalle
Chemnitzer PSV I Chemnitzer PSV I 3:1 Chemnitzer PSV I vs 1. VV Freiberg
Sa, 10.03.2018 14:00
SH Forststraße
3:0 Chemnitzer PSV I vs SG Zschopau/Harthau
Sa, 07.04.2018 12:00
SH Forststraße
3:0 Chemnitzer PSV I vs SSV 1863 Sayda
Sa, 30.09.2017 14:00
SH Forststraße
3:0 Chemnitzer PSV I vs SSV Chemnitz I
Sa, 30.09.2017 14:00
SH Forststraße
3:1 Chemnitzer PSV I vs Si-Volleys
Sa, 07.04.2018 12:00
SH Forststraße
3:0 Chemnitzer PSV I vs TSV Flöha 1848
Sa, 10.03.2018 14:00
SH Forststraße
SG Zschopau/Harthau 0:3 SG Zschopau/Harthau vs Chemnitzer PSV I
Sa, 17.03.2018 14:00
SH BSZ Zschopau
2:3 SG Zschopau/Harthau vs SSV 1863 Sayda
Sa, 17.03.2018 14:00
SH BSZ Zschopau
3:0 SG Zschopau/Harthau vs SSV Chemnitz I
Sa, 31.03.2018 14:00
SH BSZ Zschopau
1:3 SG Zschopau/Harthau vs Si-Volleys
Sa, 04.11.2017 10:00
SH BSZ Zschopau
1:3 SG Zschopau/Harthau vs TSV Flöha 1848
Sa, 06.01.2018 13:00
SH Klaffenbach
3:2 SG Zschopau/Harthau vs TuS Ebersdorf
Sa, 04.11.2017 10:00
SH BSZ Zschopau
SSV 1863 Sayda SSV 1863 Sayda 0:3 SSV 1863 Sayda vs 1. VV Freiberg
Sa, 09.12.2017 14:00
SH Mittelschule
0:3 SSV 1863 Sayda vs Chemnitzer PSV I
Sa, 13.01.2018 14:00
SH Mittelschule
1:3 SSV 1863 Sayda vs SG Zschopau/Harthau
Sa, 24.03.2018 10:00
SH BSZ Zschopau
3:2 SSV 1863 Sayda vs SSV Chemnitz I
Sa, 13.01.2018 14:00
SH Mittelschule
0:3 SSV 1863 Sayda vs Si-Volleys
Sa, 03.03.2018 14:00
SH Mittelschule
1:3 SSV 1863 Sayda vs TSV Flöha 1848
Sa, 03.03.2018 14:00
SH Mittelschule
0:3 SSV 1863 Sayda vs TuS Ebersdorf
Sa, 24.03.2018 10:00
SH BSZ Zschopau
SSV Chemnitz I 0:3 SSV Chemnitz I vs 1. VV Freiberg
Sa, 10.02.2018 14:00
Großturnhalle André-Gymnasium
1:3 SSV Chemnitz I vs Chemnitzer PSV I
Sa, 24.03.2018 14:00
SH Berufsschulzentrum Chemnitz
3:2 SSV Chemnitz I vs SG Zschopau/Harthau
Sa, 23.09.2017 13:00
SH Charles Darwin Süd
1:3 SSV Chemnitz I vs SSV 1863 Sayda
Sa, 11.11.2017 14:00
Großturnhalle André-Gymnasium
0:3 SSV Chemnitz I vs Si-Volleys
Sa, 11.11.2017 14:00
Großturnhalle André-Gymnasium
0:3 SSV Chemnitz I vs TSV Flöha 1848
Sa, 23.09.2017 13:00
SH Charles Darwin Süd
2:3 SSV Chemnitz I vs TuS Ebersdorf
Sa, 10.02.2018 14:00
Großturnhalle André-Gymnasium
Si-Volleys 3:2 Si-Volleys vs 1. VV Freiberg
Sa, 23.09.2017 14:00
SH BSZ Julius Weißbach
1:3 Si-Volleys vs Chemnitzer PSV I
Sa, 27.01.2018 14:00
Turnhalle Grundschule Carl-Böhme
3:0 Si-Volleys vs SG Zschopau/Harthau
Sa, 10.03.2018 14:00
Turnhalle Grundschule Carl-Böhme
3:1 Si-Volleys vs SSV 1863 Sayda
Sa, 23.09.2017 14:00
SH BSZ Julius Weißbach
3:0 Si-Volleys vs SSV Chemnitz I
Sa, 10.03.2018 14:00
Turnhalle Grundschule Carl-Böhme
0:3 Si-Volleys vs TSV Flöha 1848
Sa, 27.01.2018 14:00
Turnhalle Grundschule Carl-Böhme
TSV Flöha 1848 0:3 TSV Flöha 1848 vs Chemnitzer PSV I
Sa, 21.10.2017 14:00
SH Oberschule Flöha-Plaue
3:0 TSV Flöha 1848 vs SG Zschopau/Harthau
Sa, 02.12.2017 13:00
SH Oberschule Flöha-Plaue
3:1 TSV Flöha 1848 vs SSV 1863 Sayda
Sa, 02.12.2017 13:00
SH Oberschule Flöha-Plaue
3:0 TSV Flöha 1848 vs SSV Chemnitz I
Sa, 03.02.2018 14:00
SH Oberschule Flöha-Plaue
3:1 TSV Flöha 1848 vs Si-Volleys
Sa, 21.10.2017 14:00
SH Oberschule Flöha-Plaue
3:2 TSV Flöha 1848 vs TuS Ebersdorf
Sa, 03.02.2018 14:00
SH Oberschule Flöha-Plaue
TuS Ebersdorf 3:1 TuS Ebersdorf vs 1. VV Freiberg
So, 22.10.2017 11:00
SH TuS Ebersdorf
0:3 TuS Ebersdorf vs Chemnitzer PSV I
Sa, 14.04.2018 12:00
SH Forststraße
3:0 TuS Ebersdorf vs SG Zschopau/Harthau
Sa, 13.01.2018 13:00
SH TuS Ebersdorf
3:0 TuS Ebersdorf vs SSV Chemnitz I
So, 22.10.2017 11:00
SH TuS Ebersdorf
0:3 TuS Ebersdorf vs Si-Volleys
Sa, 14.04.2018 12:00
SH Forststraße
2:3 TuS Ebersdorf vs TSV Flöha 1848
So, 12.11.2017 10:00
SH TuS Ebersdorf

Impressum